وبلاگ قلم عشق

افسرجوان جنگ نرم

وبلاگ قلم عشق

افسرجوان جنگ نرم

وبلاگ قلم عشق

یک افسر جوان جنگ نرم

لوگوی ما


 

 

تبليغات

۳ مطلب با موضوع «شبکه های اجتماعی» ثبت شده است


در سالیان نه چندان دور که تبلیغات برای مشاغل به تلویزیون، بیلبورد، صفحات روزنامهها و... محدود میشد، بهدلیل سنگینی حجم سرمایه

گذاری لازم، بسیاری از کسب و کارها عطای تبلیغات را به لقایش بخشیده بودند اما امروز فرصتی برابر در نرمافزارهای ارتباط جمعی بهوجود آمده.

  • گمنام61
  • گمنام61

در حدیثى از حضرت محمد(ص) می‌خوانیم: «کسى که کار زشتى را نشر دهد؛ همانند کسى است که آن را در آغاز انجام داده است»؛ می‌توانیم مصداق‌ این حدیث را در لایک، بازنشر و گذاشتن کامنت‌ در شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کنیم.   • گمنام61